Serwis

Konserwacja i przeglądy

Jako przedsiębiorca ponosisz koszty ewentualnego przestoju. Można temu zapobiec sprawdzając regularnie stan techniczny maszyn i wymieniając części ulegające częstemu zużyciu, na przykład worki filtracyjne aby zminimalizować opór i zachować optymalną moc zasysania. Dzięki odpowiedniej konserwacji Państwa maszyna pozostanie w dobrej kondycji. Części i akcesoria są łatwo dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Amphitec.

Aby jak najlepiej wspierać zastosowanie i dyspozycyjność urządzeń Amphitec, nasz zespół ekspertów serwisowych jest zawsze dostępny. Ponadto Amphitec prowadzi szkolenia dla swoich klientów w celu samodzielnego przeprowadzenia najbardziej typowych napraw serwisowych. Każda maszyna zaopatrzona jest we własną instrukcję i wskazówki do konserwacji. Okresowa konserwacja, jak również sprawdzanie i ewentualna wymiana filtrów oraz ogólne inspekcje, jest łatwa do przeprowadzenia.

Technicy Amphitec posiadają wieloletnie doświadczenie i znajomość maszyn od podstaw. W przypadku pytań lub awarii zespół serwisowy będzie współpracował z Państwem w celu jak najszybszego znalezienia praktycznego rozwiązania, aby urządzenie było ponownie dostępne do użytku.

Maszyny próżniowe są złożonymi, kompleksowymi maszynami o najróżniejszych zastosowaniach. Zespół serwisowy Amphitec z przyjemnością pomoże Państwu w terminowej certyfikacji urządzenia. Posiadamy także własnych inspektorów uprawnionych do wydawania certyfikatów ATEX i SIR, jak i dokonania corocznego przeglądu konserwacyjnego.

Zespół serwisowy Amphitec posiada własnych inspektorów uprawnionych do wydawania certyfikatów ATEX i SIR.

Zapytanie o certyfikat ATEX i SIR i coroczny przegląd konserwacyjny prosimy kierować tutaj.

 

Zgłoszenie przeglądu

 

Szkolenia

Naszym celem jest aby możliwości jakie oferują urządzenia Amphitec były w pełni wykorzystywane. Dlatego Amphitec organizuje różnorodne kursy szkoleniowe. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w kontakcie z klientami, nasi szkoleniowcy zapewniają praktyczne treningi, aby wyszkolić pracowników na prawdziwych znawców maszyn Amphitec. W ten sposób zyskujecie Państwo jak najwięcej z waszej inwestycji!

Szkolenie – operator

Podczas tego szkolenia operatorzy zapoznają się ze sposobem sterowania i konceptem próżniowym maszyn Amphitec. Ponadto uczą się korzystać z maszyn w sposób wydajny i bezpieczny oraz przeprowadzać codzienne inspekcje.

 

Szkolenie – technik serwisowy

Aby zoptymalizować wykorzystanie maszyn Amphitec, oferujemy specjalne szkolenia dla techników. Podczas tego szkolenia technicy uczą się utrzymywać maszyny w jak najlepszej kondycji i naprawiać zaistniałe usterki.

 

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem ? Tel +31 (0)78 684 9476 Mail training@amphitec.com

Zabezpieczenia

Bezpieczeństwo pracy jest dla Amphitec priorytetem. Rola operatora jest pod tym względem bardzo ważna. Maszyny Amphitec są wyposażone w różne opcje bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora i jego najbliższego otoczenia. Na przykład sam pojazd jest zabezpieczony czujnikiem temperatury na pompie i czujnikiem niskiego poziomu wody, który automatycznie wyłącza pompę przy zbyt niskim poziomie wody, oraz posiada podwójną ochronę przed nadciśnieniem.

Aby zapobiec zjawisku elektryczności statycznej, maszyny Amphitec są standardowo wyposażone w przewód uziemiający i mogą być opcjonalnie wyposażone w urządzenie sterujące uziemieniem. Zdalne zatrzymanie awaryjne można aktywować za pomocą przełącznika na panelu kontrolnym lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. Operowanie podporą bezpieczeństwa jest obsługiwane z zewnątrz; nigdy nie zachodzi potrzeba wchodzenia przez operatora pod zbiornik.

Oprócz tych standardowych zabezpieczeń istnieje możliwość doposażenia urządzeń Amphitec w osprzęt ADR i ATEX do bezpiecznej pracy w środowisku zagrażającym wybuchem i transportu substancji niebezpiecznych.